Uudis- ja korjausrakentaminen

Kauppakeskus Metropol, Monitilatoimisto

19.12.2022

Projektissa tehtiin Kauppakeskus Metropolin 2. kerrokseen, entisiin myymälätiloihin, toimisto- ja sosiaalitiloja noin 3000 m2.

Toimimme kohteessa pääurakoitsijana, jolloin vastasimme rakennusteknisten töiden lisäksi koko työmaan johtovelvollisuuksista. Projektin haasteina olivat kohteen sijainti keskusta-alueella, tiukka 6 kuukauden toteutusaikataulu, sekä haastavien sisustussuunnitelmien mukainen toteutus. Talotekniikan suuri osuus projektissa teki aikataulusta vielä entistä tiukemman. Kaiken kaikkiaan projekti saatiin hoidettua hyvässä yhteishengessä eri toimijoiden välillä ja saimme hoidettua työt laadukkaasti ja aikataulussa.

Tyytyväisyyskyselyn perusteella onnistuimme

”Kokonaisuudessaan kaikki sujui erittäin hyvin! Ristiriita tilanteisiin puututtiin välittömästi ja asioista sopiminen sujui yhteisymmärryksessä. Yhteistyö toimi ja työmaalla keskityttiin siihen, että kaikki urakoitsijat onnistuu työssään ja saa hommansa tehtyä moitteettomasti. Ei keskitytty syyllisen etsintään ja oman nahkan pelastamiseen. Työnjohtaja oli aina tavoitettavissa.”

”Lukuisten palasten yhteensovittaminen ja yleinen koordinointi, erinomainen työnjohto, nopea poikkeamiin puuttuminen, rauhallinen asioiden johtaminen, pistämätön ammattitaito.”